Zorunlu Araç Sigortası

Ek Araç Sigortası
6 Haziran 2019
Araç Kaza Sigortası
6 Haziran 2019

Zorunlu Araç Sigortası

Trafik Sigortası

Trafik sigortası, bir kişinin motorlu kara taşıt aracı ile üçüncü kişilerin malına veya bedenine verebileceği zararlara karşı güvence veren, Karayolları Trafik Kanunu gereğince zorunlu tutulan bir sorumluluk sigortasıdır. Bu sigorta yalnızca Türkiye sınırları içinde geçerlidir. Trafik sigortası ile sigortacı, aracın sahibi veya işletenine düşen yasal sorumlulukları güvence altına alır. Güvence limitleri araç türü ve kullanım tarzına göre 2918 sayılı yasada belirtilmiştir. Poliçenin süresi içinde, aracı işletenin neden olduğu farklı tarihlerdeki her hasarda bu güvence limitleri yeniden uygulanır. Trafik sigortası ile yalnızca maddi ve bedeni zararlar güvence altına alınır., hasar ile ilgili manevi zararlar kapsam dışıdır.

Trafik sigortası ile verilen teminat türleri şunlardır :

  • Maddi Zararlar
  • Bedensel Zararlar
  • Diğer Tazminat Talepleri

Otobüs Zorunlu Koltuk Sigortası

Bu sigorta, uluslar arası ve şehirler arası yolcu taşıyan otobüslerle yolculuk yapan kimseleri, sürücü ve yardımcılarını, taşımacılık hizmetlerinin başlangıcından bitimine kadar geçen yolculuk süresi içinde (mola ve duraklamalar dahil) karşılaşacakları her türlü kazaya karşı güvence altına alır.

Bu sigorta, poliçede kayıtlı olan otobüs işletmecisinin, uluslar arası veya şehirler arası yolcu taşıma yetki belgesinin olması, seyahatin uluslar arası düzenlemeler veya Ulaştırma Bakanlığı’nca yayımlanan ‘Karayolu ile Şehirlerarası Taşımacıları Hakkında Yönetmelik’ kurallarına uygun olması ve yine bu yönetmelikte belirtilen şehirlerarası yolcu taşıması sayılan ve yolcu sayısı 25’den az olmayan araçlar için yapılabilir.

Bu poliçede dile getirilen kaza deyimi ile yolculukla ilgili ani bir olayın etkisiyle sigortalının istemi (iradesi) dışında bedensel bir zarar görmesi veya ölmesi anlatılmak istenmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir