Tarım Sigortası
6 Haziran 2019
Konut Sigortası
6 Haziran 2019

Nakliyat

Emtea Kıymet Nakliyatı Sigortası

Kıymet nakliyatı sigortalarında sigorta konusu her türlü değerli belge ( hisse senedi, tahvil, bono, senet, çek gibi) ile altın ve gümüş külçe, para, döviz ve efektif olabilir.) Ancak nakit para, döviz, efektif, altın veya gümüş gibi değerlere teminat verilebilmesi için taşımanın zırhlı araçlarla ve silahlı görevlililer refakatinde gerçekleştirilmesi zorunludur. Kıymet nakliyatı sigortası gerçek ve tüzel kişilerin sahibi bulundukları veya muhafaza ettikleri bu değerlerin gemi, tren uçak veya kamyonla taşınması sırasındaki sigortasını karşılar. Kıymet sigortalarında "sigortalı" genellikle banklar ve diğer finans kuruluşları olmaktadır. Kıymet sigortalarında sigorta bedeli belirlenirken kıymetin "gerçek değeri" veya "ikame değeri" esas alınır. Gerçek değer: sigorta konusu menkul kıymetin teklif tarihinden bir gün önce ilan edilmiş değeridir. İkame değeri ise ; teminat kapsamına giren bir hasarın meydana gelmesi halinde hasarlanan kıymetin mahkeme iptal masrafları, yeniden basılma masraflarını (kağıt, mürekkep,baskı vb.) karşılayacak şekilde belirlenmektedir.

Taşıyıcı Mali Sorumluluk Sigortası

T.C.K ‘na göre taşıyıcının, kendisine teslim edildiği tarihten gönderilene teslim olduğu tarihe kadar geçen süre içinde taşıdığı eşyada meydana gelebilecek ziya veya hasarda yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu yükümlülüğünü yerine getirmeyerek eşyada ziya veya hasar oluşmasına neden plan taşıyıcı, T.C.K nun 781 no lu maddesinde belirtilen hükümler çerçevesinde sorumludur. Taşıyıcı mali sorumluluk sigortası yurt içinde kara yolu ile taşımacılık yapan nakliyecilerin taşıdıkları emtea da meydana gelebilecek ziya ve hasarlar nedeni ile kendilerine düşecek hukuki sorumluluğu güvence altına alır. Uygulamada genellikle "kamyon klozu"nda yazılı veya "Institute Cargo Clauses All Risk in kamyon nakliyatına uygulanabilir hükümleri" kapsamındaki rizikolar nedeni ile nakliyeciye düşecek hukuki sorumluluk güvence altına alınır. Taşıyıcı mali sorumluluk sigortası kesinlikle bir emtea nakliyatı sigortası değildir. Aralarında önemli farklılıklar olması nedeni ile birbirinin yerini doldurabilir. Nitelikte sigorta türleri değildir. Diğer bir değişle, sevk edilen bir malın emtea nakliyatı sigortasının bulunması taşıyıcı mali sorumluluk sigortasına gereksinin duyulmayacağı anlamına gelmez. Çünkü iki sigorta türü farklı farklı menfeatları güvence altına almaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir