Hayvan Hayat Sigortası
6 Haziran 2019
Nakliyat
6 Haziran 2019

Tarım Sigortası

Özel Sera Sigortası

Bu sigorta ile ana teminat olarak verilen dolu ile ek sözleşme yapılmak sureti ile yangın, fırtına (cam ve tünel seralar için), kar ağırlığı deprem, volkan patlaması yer kayması, taşıt çarpması, sel ve su baskını, grev lokavt kargaşalık kötü niyetli halk hareketleri terör nedeni ile serada ve serada yetiştirilen ürün miktarında meydana gelen eksilme sigorta bedeline kadar temin edilir. Sigorta bedeli ; Seranın örtü ve diğer yapı malzemeleri ile, işçilik ücretleri de dahil toplam değeri Konstrüksiyon bedeli Teknik donanım (ısıtma, havalandırma, sulama tesisatı) gibi seraların esaslı unsuru sayılabilecek cihaz ve tesisatın toplam değeri Seranın içindeki ürünün üretim devresi sonunda ulaşması beklenen toplam değeri toplamından oluşur.

Dolu Sigortası

Dolu vuruşunun doğrudan doğruya ürün miktarında meydane getirdiği azalmayı temin eden sigortaya "dolu sigortası" denir. Dolu sigortasında, Don, şiddetli soğuk, fırtına, sel, aşırı sulama, kuraklık, mantari hastalık, haşere tahribatı, hayvani ve bitkisel zararlar teminat dışındadır. İstenirse, dolu ile birlikte yangına karşı da teminat verilmektedir. Bunun için ayrı bir ön bilgi formu doldurmaya gerek yoktur. Dolu ile birlikte yangın sigortası yaptırmak istendiğinde, tarlanın sınırlarından geçen yol durumuna bakılmaksızın her taraftaki ürün için sigorta bedeline % 0.4 fiyat uygulanır. Ayrıca dolu sigortası genel şartları diğer hükümleri saklı kalmak kaydıyla, dolunun meydana getirdiği miktar azalmasına ek olarak, kalite teminatı kaybı tüm sebze, meyve ve çiçekler için uygulanabilmektedir. Bu teminat ancak, dolu fiyatına %50 ek prim uygulanarak verilir.
 

Don Sigortası

İzmir ve Manisa bölgesinde bağlar için doluya ek don sigortası plot projesi yürütülmektedir. Bağlarda don sigortası, dolu sigortası genel şartlarının diğer hükümleri saklı kalmak kaydıyla bağlarda ısının 0 derecenin altına düşmesi durumunda medyana gelen donun, asmadaki tomurcuk ve sürgünlere zarar vermesi yoluyla ürün miktarında sebep olduğu azalmaları teminat altına alır. Sürgünlere direkt bir zarar vermediği halde, ürünün normalden daha geç olgunlaşması veya ani ısı değişiklikleri sebebiyle meydana gelen renk bozuklukları sonucu üründeki değer eksilmesi teminat kapsamı dışındadır. Don teminatı yalnız başına verilmeyip dolu ana teminatına ek olarak verilmektedir. Don sigortasında teminat, bağlarda budamanın sona ermesi ile veya her şartta 1 Mart tarihi itibariyle başlar ve ürünün hasadı ile son bulur.
 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir