Araç Muayene İşlemleri
6 Haziran 2019

K1 / K2 / SRC Belgesi

K1 YETKİ BELGESİ İÇİN İSTENEN BELGELER

ŞEHİRLERARASI TAŞIMALARDA KULLANILACAK (YÜKLÜ AĞIRLIĞI 3,5 TON’UN ÜSTÜNDEKİ)TİCARİ TAŞITLARA K1 YETKİ BELGESİ ALACAKLARDAN İSTENEN BELGELER

 • Başvuru Formu (Form KUGM 1010) Form 1010
 • Taşıt Kartı İşlem Başvuru Formu (Form KUGM 1011) Form 1011
 • Kayıtlı Olunan Odadan Yazı (Ticaret Odası-Esnaf Odası-Kamyoncular ve Kamyonetçiler Odasından Nakliyecilik Yaptığını Gösterir Yazılı Belge)
 • Ticaret ve Sanayi Odası Üyelerinin Kuruluş ve Varsa Son Değişikliklerini gösterir Ticaret Sicil Gazeteleri.(Aslı veya Ticaret Sicil Memurluğu Onaylı Örneği)
 • Ticaret Odası Faaliyet Belgesi (Verildiği Tarihten İtibaren Altı Ayı Geçmemiş Olacak)
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopileri (TC Kimlik Numarası Yazılı Olacak)
 • Adli Sicil Kayıt Belgesi (Temiz Kağıdı) Aslı. Şirketlerde Tüm Ortaklar için İstenir. Veriliş Tarihinden İtibaren Son Altı Ayı Geçmemiş Olacak.
 • Adına Kayıtlı Ticari Araç Veya Araçların Ruhsat Fotokopileri (Motorlu Araç Trafik ve Tescil Belgeleri)
 • Şahıslarda (Gerçek Kişilerde) 25 Ton, Şirketlerde (Tüzel Kişilerde) 75 Ton İstiap Haddini Sağlayacak Kadar Ticari Araca Sahip Olmak. İstiabı Sağlayan Motorlu Taşıtlar 20 Yaşından Büyük Olmayacak)
 • İkametgah İlmuhaberi, Kira Kontratı Veya İşyerinin Veya İkamet Edilen Konutun Sahibi Olunması Durumunda Tapu Fotokopisi.(Yazışma Yapılacak Adrese Ait Konutun)
 • Vergi Dairesinden Faal Mükellef Olduğunu Gösterir Yazı Veya Vergi Levhası Fotokopisi
 • Şirketlerde (Tüzel Kişiliklerde)İmza Sirküleri Aslı Veya Noter Onaylı Sureti, Şahıslarda (Gerçek Kişilerde) İmza Beyannamesi Aslı Veya Noter Onaylı Sureti.
 • En Az 10.000 TL İşletme Sermayesi Olduğunu Gösterir Belge (Kayıtlı Olduğu Odadan Alınacak)
 • Orta Düzey Yönetici Belgesi Detaylı Bilgi İçin

K1* YETKİ BELGESİ İÇİN İSTENEN BELGELER

19.11.2006 TARİHİN DEN SONRA 3.5 TON UN ALTINDAKİ TAŞITLAR İÇİN K-1* (YILDIZLI K1*) YETKİ BELGESİ ALACAKLARDAN İSTENEN BELGELER

 • Başvuru Formu Form KUGM 1010
 • Taşıt Kartı İşlem Başvuru Formu Form KUGM 1011
 • Kayıtlı Olunan Odadan Yazı (Ticaret Odası-Esnaf Odası-Kamyoncular ve Kamyonetçiler Odasından Nakliyecilik Yaptığını Gösterir Yazılı Belge)
 • Ticaret ve Sanayi Odası Üyelerinin Kuruluş ve Varsa Son Değişikliklerini gösterir Ticaret Sicil Gazeteleri.(Aslı veya Ticaret Sicil Memurluğu Onaylı Örneği)
 • Ticaret Odası Faaliyet Belgesi (Verildiği Tarihten İtibaren Altı Ayı Geçmemiş Olacak)
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopileri (TC Kimlik Numarası Yazılı Olacak)
 • Adli Sicil Kayıt Belgesi (Temiz Kağıdı) Aslı. Şirketlerde Tüm Ortaklar için İstenir. Veriliş Tarihinden İtibaren Son Altı Ayı Geçmemiş Olacak.
 • Adına Kayıtlı Ticari Araç Veya Araçların Ruhsat Fotokopileri (Motorlu Araç Trafik ve Tescil Belgeleri)
 • İkametgah İlmuhaberi, Kira Kontratı Veya İşyerinin Veya İkamet Edilen Konutun Sahibi Olunması Durumunda Tapu Fotokopisi.(Yazışma Yapılacak Adrese Ait Konutun)
 • Vergi Dairesinden Faal Mükellef Olduğunu Gösterir Yazı Veya Vergi Levhası Fotokopisi
 • Şirketlerde (Tüzel Kişiliklerde)İmza Sirküleri Aslı Veya Noter Onaylı Sureti, Şahıslarda (Gerçek Kişilerde) İmza Beyannamesi Aslı Veya Noter Onaylı Sureti.
 • En Az 10.000 TL İşletme Sermayesi Olduğunu Gösterir Belge (Kayıtlı Olduğu Odadan Alınacak)

K2-K2* YETKİ BELGESİ İÇİN İSTENEN BELGELER

ESAS İŞTİGAL KONUSU İLE İLGİLİ EŞYA TAŞIMACILIĞI

 • Başvuru Formu Form KUGM 1010
 • Taşıt Kartı İşlem Başvuru Formu Form KUGM 1011
 • Gerçek ve Tüzel Kişiye ait Kuruluş ve varsa daha sonra yapılan değişiklikler ile şirket sermayesini gösteren Ticaret Sicil Gazeteleri.(Aslı veya Ticaret Sicil Memurluğu Onaylı Örneği)
 • Bağlı bulunulan odaya kayıtlı olduğunu gösterir Oda Kayıt Sureti Aslı(Ticaret ve Sanayi Odası, Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Ziraat Odası)
 • Ziraat Odası belgesi (müracaatları için 8. Ve 9. Madde yerine ikametgah)
 • Firma kurucu ortak ve yöneticilerinin Nüfus Cüzdan Fotokopileri (TC Kimlik No’lu)
 • Temsile Yetkili Kişilerin İmza Sürküleri(Noter Onaylı Asıl)
 • Adına kaytlı taşıt/taşıtların Motorlu Araç Trafik ve Tescil Belgeleri (Ruhsat fotokopisi-araç muayenesi geçerli)
 • Merkezi işyeri adresine ait kira kontratı aslı veya fotokopisi, tapu senedi örneği veya yetkili makamlardan alınmış bir yazı/belge
 • Vergi Daire Yazısı veya Vergi Tabela Fotokopisi

K3 YETKİ BELGESİ İÇİN İSTENEN BELGELER

TİCARİ AMAÇLA YAPILACAK EV VE BÜRO EŞYASI TAŞIMACILIĞI

 • Başvuru Formu Form KUGM 1010
 • Taşıt Kartı İşlem Başvuru Formu Form KUGM 1011
 • Gerçek ve Tüzel Kişiye ait Kuruluş ve varsa daha sonra yapılan değişiklikler ile sermaye veya işletme ermayesini gösteren(En Az 5.000 TL) Ticaret Sicil Gazeteleri.(Aslı veya Ticaret Sicil Memurluğu Onaylı Örneği)
 • Bağlı bulunulan odaya kayıtlı olduğunu gösterir Oda Kayıt Sureti Aslı(Ticaret ve Sanayi Odası, Esnaf ve Sanatkarlar Odası)
 • Firma kurucu ortak ve yöneticilerinin Nüfus Cüzdan Fotokopisi (TC Kimlik No’lu) ve Adli Sicil Kaydı Belgeleri Aslı
 • Temsile Yetkili Kişilerin İmza Sirküleri (Noter Onaylı)
 • Gerçek kişi ve Taşıma kooperatifleri dahil tüzel kişilerin kendi adına kayıt ve tescil edilmiş en az 30 ton istiap haddinde eşya taşımaya mahsus özmal ticari taşıt filosu.
 • Adına kayıtlı taşıt/taşıtların Motorlu Araç Trafik ve Tescil Belgeleri (Ruhsat Fotokopisi- Araç muayenesi geçerli)
 • Merkezi işyeri adresine ait kira kontratı aslı veya fotokopisi, tapu senedi örneği veya yetkili makamlardan alınmış bir yazı / belge).
 • Vergi Daire Yazısı veya Vergi Tabela Fotokopisi

TAŞIT İLAVESİ İÇİN İSTENEN BELGELER

(ARAÇ SATIN ALINDIĞINDA)

 • TAŞIT KARTI İŞLEM BAŞVURU FORMU Form KUGM 1011
 • TAŞIT BELGESİ ASLI
 • RUHSAT FOTOKOPİSİ

TAŞIT ÇIKARILMASI İÇİN İSTENEN BELGELER

(ARAÇ SATILDIĞINDA)

 • TAŞIT KARTI İŞLEM BAŞVURU FORMU Form KUGM 1011
 • TAŞIT BELGESİ ASLI
 • SATIŞ SÖZLEŞME FOTOKOPİSİ
 • TAŞIT KARTI ASLI

ZAYİİNDEN TAŞIT KARTI DÜZENLEMESİ

 • TAŞIT KARTI İŞLEM BAŞVURU FORMU Form KUGM 1011
 • GAZETE İLANI
 • RUHSAT FOTOKOPİSİ

TAŞIT ÇIKARILMASI İÇİN İSTENEN BELGELER

(ARAÇ SATILIP KARTIN ZAYİ OLMASI DURUMUNDA)

 • TAŞIT KARTI İŞLEM BAŞVURU FORMU Form KUGM 1011
 • TAŞIT BELGESİ ASLI
 • GAZETE İLANI
 • SATIŞ SÖZLEŞME FOTOKOPİSİ

K YETKİ BELGESİ ADRES DEĞİŞİKLİĞİ

 • KUGM FORM 1016 DEĞİŞİKLİK FORMU Form KUGM 1016
 • YETİ BELGESİ (ASLI)
 • TAŞIT BELGESİ (ASLI)
 • ADRES DEĞİŞİKLİĞİNİ GÖSTEREN TİCARET SİCİL GAZETESİ
 • ADRES DEĞİŞİKLİĞİNİ GÖSTEREN ODA KAYDI
 • YENİ ADRESLE İLGİLİ KİRA KONTRATI VE TAPU FOTOKOPİSİ
 • YENİ ADRESLİ VERGİ KAYDI(VERGİ DAİRESİ VEYA NO’SUNDA DEĞİŞİKLİK VARSA TAŞIT KARTLARININDA GETİRİLMESİ GEREKMEKTEDİR.)

K YETKİ BELGESİ ÜNVAN DEĞİŞİKLİĞİ

 • KUGM FORM 1016 DEĞİŞİKLİK FORMU Form KUGM 1016
 • YETKİ BELGESİ (ASLI)
 • TAŞIT BELGESİ (ASLI)
 • TAŞIT KARTLARI(ASILLARI)
 • YENİ ÜNVANLA DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞ OLAN TİCARET SİCİL GAZETESİ (ASIL VEYA İLGİLİ TİCARET SİCİL MEMURLUĞUNDAN ONAYLI NOTER ONAYLI)
 • YENİ ÜNVANLA TİCARET ODA KAYDI
 • YENİ ÜNVANLA RUHSAT FOTOKOPİLERİ
 • YENİ ÜNVANLA KİRA KONTRATI VEYA TAPU ÖRNEĞİ FOTOKOPİSİ
 • YENİ ÜNVANLA İMZA SİRKÜLERİ (NOTER ONAYLU ASLI)
 • YENİ ÜNVANLA VERGİ DAİRE YAZISI (ŞAHISTAN ŞİRKETE DEVİR YAPILMASINDA YENİ ORTAĞIN TC NOLU KİMLİK FOTOKOPİSİ)

K YETKİ BELGESİ DEVİRLERİ

(1. DERECE YAKINLARINA)DEVREDEN İÇİN İSTENEN BELGELER:

 • DİLEKÇE
 • K YETKİ BELGESİ(ASLI)
 • K TAŞIT BELGESİ(ASLI)
 • TAŞIT KARTI (ASILLARI)

DEVİR ALAN:

 • DİLEKÇE
 • BAŞVURU FORMU
 • İLGİLİ ODA KAYDI
 • NÜFUS CÜZDAN FOTOKOPİSİ(T.C. NO’LU)
 • İMZA BEYANNAMESİ (NOTER ONAYLI)
 • İKAMETGAH İL MUHABERİ
 • VERGİ DAİRE YAZISI VEYA VERGİ TABELA FOTOKOPİSİ
 • ADINA KAYITLI RUHSAT FOTOKOPİSİ (K1 İSE SAVCILIK BELGESİ ASLI-1 YIL İÇERİSİNDE 25 TOK İÇİN TAAHHÜTNAME)

BELGE DEVRİ (VERASET YOLUYLA)

 • DİLEKÇE
 • BAŞVURU FORMU
 • İLGİLİ ODA KAYDI
 • NÜFUS CÜZDAN FOTOKOPİSİ(T.C. NO’LU)
 • İMZA BEYANNAMESİ (NOTER ONAYLI)
 • İKAMETGAH İL MUHABERİ
 • VERGİ DAİRE YAZISI VEYA VERGİ TABELA FOTOKOPİSİ
 • VERASET İLAMI
 • DİĞE VARİSLERİN MUVAFFAKATNAMELERİ (NOTERDEN)
 • K YETKİ BELGESİ(ASLI)
 • K TAŞIT BELGESİ(ASLI)
 • TAŞIT KARTI (ASILLARI)
 • ADINA KAYITLI RUHSAT FOTOKOPİSİ (K1 İSE SAVCILIK BELGESİ ASLI-2 YIL İÇERİSİNDE 25 TOK İÇİN TAAHHÜTNAME)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir