6 Haziran 2019

Motor ve Şasi Değişimi

Motor satış senedi-gümrük sahadetnamesi veya fatura Plan, proje Aracın tescil ve trafik belgeleri Aracın mali mesuliyet sigortası Motor veya şase değişimleri ile ilgili iş takip vekaleti […]
6 Haziran 2019

Araç Projeleri

Aracın ruhsat asılları Parça faturası Araç teknik belge fotokopisi İşçilik faturası Montaj yapan servisin yetki belgesi Alış vekaleti Aracın bandrol makbuzları Araç sahibinin vergi numarası Araç […]
6 Haziran 2019

Devir İşlemleri

Noter satış senedi ( Satışı yapılmışsa) Satışı yapılmamışsa, satmaya yetkili vekaleti Zorunlu mali mesuliyet sigortası Araca ait eski trafik ve tescil belgeleri Alıcının satın alma yetkili […]
6 Haziran 2019

Plaka Zayi İşlemleri

Karakol zaptı (ifade tutanağı) emniyet genel müdürlüğünden plaka karşılıkları Zayi işlemi iş takip vekaleti Aracın zorunlu mali mesuliyet sigortası Aracın muayene istasyonundan motor, şasi tespiti Vatandaşlık […]